Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος / Πρόγραμμα Σχέσης Γονιού-Παιδιού μέσω Παιχνιδιού


«Εξειδικευμένη», επιστημονικά τεκμηριωμένη* εκπαίδευση μέσω παιχνιδιού για σας και το παιδί σας

Παίζοντας με το παιδί σας (2½-8½ ετών) στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μας (μία οικογένεια κάθε φορά για εξατομικευμένη εκπαίδευση, αποκλειστικότητα και εμπιστευτικότητα), σας βοηθούμε να:

• Βελτιώσετε τη σχέση σας με το παιδί σας

• Καλλιεργήσετε τον σεβασμό και την υπακοή στο παιδί σας

• Αυξήσετε την αυτοπεποίθηση του παιδιού σας

• Αναπτύξετε για το παιδί σας ικανότητες διαχείρισης έντονων συναισθημάτων

• Ενθαρρύνετε σε αυτό θετική και προ-κοινωνική συμπεριφορά

• Αυξήσετε τα επίπεδα συγκέντρωσης του παιδιού σας

• Υποστηρίξετε την επίδοση του παιδιού σας στο σχολείο

• Αναπτύξετε στο παιδί σας αντοχή στο στρες και απογοητεύσεις της ζωής

• Βελτιώσετε τις κοινωνικές σχέσεις του παιδιού σας

• Συμβάλετε στην βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ευτυχία του στη ζωή

Για πληροφορίες:
c/o Αγγελος Ιακωβίδης,
Tηλ: 22 511 100
email: angelos@scenariogroup.com

* Οι επιστημονικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις είναι εκείνες που έχουν αξιολογηθεί από τον Αμερικανικό Ψυχολογικό Σύνδεσμο ως εξαιρετικά αποτελεσματικές – δηλαδή επιφέρουν στατιστικά σημαντική βελτίωση εντός σύντομου χρονικού διαστήματος (σε λιγότερο από 20 συναντήσεις) και αξιολογούν την πρόοδο σε συνεχή βάση.
Την λειτουργία του εν λόγω Προγράμματος στην Κύπρο από τον ανωτέρω Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο υποστήριξε το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση